Modified Interaction Guidance (MIG): interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid en trauma

Modified Interaction Guidance (MIG): interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid en trauma

Dutch | 2017 | ISBN: 9036818567 | 132 Pages | PDF | 12.1 MB

Dit boek geeft behandelaren werkend binnen het veld van Infant Mental Health en trauma inzicht in de videofeedbackmethode Modified Interaction Guidance (MIG). Deze methode voor jonge kinderen (0 - 6 jaar) met gehechtheidsproblematiek en met ouders die een onverwerkt traumatisch verleden hebben, wordt in Nederland steeds vaker toegepast. Dit boek is de eerste Nederlandse vertaling van deze methode.

De MIG: Interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid streeft twee doelen na: enerzijds het versterken van adequaat, sensitief oudergedrag, en anderzijds het verminderen van het verstoorde affectieve gedrag van de ouders. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat een theoretische onderbouwing en een protocollaire beschrijving van de methodiek, zodat behandelaars die stap voor stap kunnen uitvoeren.

Het tweede deel is een onderbouwing en protocollaire beschrijving van een aantal optionele sessies (de Trauma Focused Videofeedback Interventie) die uitgevoerd kunnen worden na de MIG. Behandelaars krijgen hierin handvatten om met ouders in gesprek te gaan over het effect van hun traumatisch verleden op het ouderschap en manieren om daar beter mee om te gaan.

Download:

http://longfiles.com/wbdikl1k8nvm/Modified_Interaction_Guidance_(MIG)_interventie_bij_gedesorganiseerde_gehechtheid_en_trauma.rar.html

[Fast Download] Modified Interaction Guidance (MIG): interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid en trauma


Ebooks related to "Modified Interaction Guidance (MIG): interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid en trauma" :
Creativity: The Human Brain in the Age of Innovation
Matrix Metalloproteinases In Health And Disease
Bugs as Drugs: Therapeutic Microbes for the Prevention and Treatment of Disease
Lights and Sirens
Crystal Prescriptions: Crystals for Ancestral Clearing, Soul Retrieval, Spirit Release and Karmic He
Margareta Blomback - Essential Guide to Blood Coagulation
Clinical Anatomy: Self-Assessment Colour Review
Comprehensive Review of Headache Medicine
The Lacrimal System: Diagnosis, Management and Surgery
Dispersions: Characterization, Testing, and Measurement (Surfactant Science)
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.